Viidon Sieiddit -työryhmä

Sanna Valkonen

YTT, apulaisprofessori, Lapin yliopisto

Kuva: Tiina Seppälä.

Sanna Valkonen

Sanna Valkonen on väitellyt valtio-opista Lapin yliopistossa, jossa hän työskentelee nykyisin saamentutkimuksen apulaisprofessorina. Hänen väitöskirjansa (Poliittinen saamelaisuus 2009, Vastapaino) käsitteli saamelaisen subjektiuden rakentumista sekä diskurssien ja instituutioiden tasolla että ruumiillisena ilmiönä.

 

Valkonen on kiinnostunut etnisyyden, etnisten suhteiden ja kuulumisen kysymyksistä sekä alkuperäiskansaisuuden erilaisista poliittisista, kulttuurisista ja sosiaalisista ulottuvuuksista. Valkonen on tutkinut myös uskonnon ja sukupuolen vuorovaikutusta. Tällä hetkellä Valkonen tutkii Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessaan alkuperäiskansaisuuteen ja etnisyyteen liittyviä kuulumisen kamppailuja jälkikoloniaalisessa Lapissa. Saamelaiseen luontosuhteeseen ja kulttuuriperintöön liittyvät teoreettiset kysymykset ovat keskeinen osa hänen tutkimustoimintaansa