Viidon Sieiddit

Blogi

Koneen säätiö on myöntänyt rahoituksen saamelaista luontosuhdetta tarkastelevalle tutkimushankkeelle. Hanke jakaantuu neljään osa-alueeseen, joissa luontosuhdetta tarkastellaan eri saamelaistaiteenalojen ja yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen keinoin. Saamelaiset ovat tarkastelleet perinteisesti luontoa ja kulttuuria yhtenä kokonaisuutena. Toisin sanoen luonnon ja kulttuurin välillä ei ole nähty olevan toiminnallista tai ajatuksellista eroa. – Luonto,...