Lapin yliopiston ja Saamelaismuseo Siidan yhteisprojektille Suomen Akatemian kärkihankerahoitus

Lapin yliopiston ja Saamelaismuseo Siidan yhteisprojektille Suomen Akatemian kärkihankerahoitus

Sanna Valkosen johtama hanke ”Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä museo. Alkuperäiskansan representaatiot ja saamelaiskulttuuri Saamelaismuseo Siidassa” on saanut Suomen Akatemialta 300 000 euron kärkihankerahoituksen.

Tutkimushankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävälle alkuperäiskansamuseolle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Saamelaismuseo Siidan kanssa, joka on Suomen saamelaisten kansallismuseo. Hanke kehittää osallistavia toimintamalleja, joilla vahvistetaan Saamelaismuseon yhteisöllistä toimintatapaa, akateemista yhteistyötä ja integroidaan paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä kulttuuriperintönsä määrittämiseen ja tuottamiseen. Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa saamelaisten asemaa kulttuuriperintönsä määrittelemisessä ja suojelemisessa. Hankkeessa muun muassa työstetään yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa Saamelaismuseo Siidalle uutta näyttelykäsikirjoitusta  perusnäyttelyihin sekä näyttelypoliittista ohjelmaa.

Kärkihankerahoitus on hallitusohjelmassa Suomen Akatemian kautta jaettavaksi osoitettu rahoitusmuoto, jolla vahvistetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä edistetään tutkijoiden aktiivista yhteistyötä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa.