”Viidon Sieiddit”

Saamelaisen luontosuhteen uudet mittasuhteet

Kokeellinen taide- ja tutkimusprojekti

Hankkeen vastuullinen johtaja:

YTT, apulaisprofessori Sanna Valkonen, Lapin yliopisto

 

Hankkeen taiteilija- ja tutkimusryhmä:

YTT, Apulaisprofessori Sanna Valkonen, Lapin yliopisto

YTT, Professori Jarno Valkonen, Lapin yliopisto

Taiteen maisteri Stina Aletta Aikio

Muusikko Ailu Valle

Kuvataitelija Marja Helander

Hankkeen kuvaus

Kyseessä on kokeellinen taide- ja tutkimusprojekti, jossa saamelaistaiteen ja yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen menetelmin etsitään perustaa 2000-luvun saamelaiselle luontosuhteelle. Tutkimushankkeessa pyrimme saamelaistaiteen sekä yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen menetelmiä hyödyntäen, saamelaiskulttuurin omasta perinteestä ammentaen hahmottaa riittävän laajan ajattelun tila, jolle niin yhteiskunta kuin luonto yhtaikaa mahtuvat, ja josta käsin voidaan tunnistaa ja tunnustaa luonnon samanaikainen moninaisuus ja välitön läsnäolo kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Kyse on uudenlaisen saamelaiskulttuurisen luontotietoisuuden ja -sensitiivisyyden mahdollisuuksien etsimisestä ja perspektiivin löytämisestä, joka avaisi samankaltaisen näkökulman yhteisöjen aineellisiin suhteisiin, elämäntapojen materiaalisiin kytkentöihin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin niin kuin perinteinen saamelainen luonto-kulttuurinen suhde on avannut yhteisöjä ympäröiviin välittömiin luontoihin. Etsimällä näkökulmaa, jossa ihmistoimintaa tarkastellaan läpeensä fyysisen maailman materian läpäisemänä, sen kannattelemana ja siitä riippuvaisena, voidaan tarkastella, millaisia vuorovaikutuksellisia aineellisia suhteita elämäntapamme kannattelee, mille se perustuu, millaista luonto-kulttuurista elämää me elämme ja ennen muuta, millaisia vaihtoehtoja on olemassa.

Metodi ja toteutus

Tämä hanke on luonteeltaan tiede/taide-projekti, jossa yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen menetelmin tehdään saamelaistaidetta ja saamelaistaiteen menetelmin yhteiskuntatieteellistä saamentutkimusta.

Pyrkimyksemme on nimenomaan etsiä sekä tieteen että taiteen keinoin välineitä, joilla perinteisen saamelaisen luontosuhteen paikkakiinnittyneisyys skaalautuu niin, että se kykenee käsittämään ja rakentamaan kestäviä suhteita myös yhteisön välittämän kokemuspiirin ulkopuolisiin luontoihin. Hankkeessa etsimme, hahmotamme ja luomme saamelaisen luontosuhteen uusia mittasuhteita saamelaisen audiovisuaalisen ympäristötaiteen, saamelais(valokuva)taiteen, saamelaismusiikin ja yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen keinoin. Hanke jakaantuu neljään toisiinsa limittyvään osahankkeeseen, joiden tulokset konkretisoituvat luonnossa olevana tilallisena teoksena, näyttelynä, kirjana ja äänitelevynä.

Osahankkeet

Osahanke 1:

Saamelaisen luontosuhteen käsitteelliset horisontit:

Jarno Valkonen & Sanna Valkonen

Osahankkeessa kartoitetaan yhteiskuntatieteellisen saamentutkimuksen menetelmin saamelaisen luontosuhteen horisontteja analysoimalla, miten saamelaispolitiikan, saamelaisen identiteettityön sekä saamelaiset arjen, vapaa-ajan ja työn luontokäytännöt raamittavat, määrittävät ja merkityksellistävät ympäröivää luontoa niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin. Kartoittamalla ja analysoimalla saamelaisen luontosuhteen horisontteja, osahanke pyrkii luomaan käsitteellisiä kehyksiä, joista käsin kukin voi omalta osaltaan tunnistaa ja tunnustaa omat horisonttimme, sidonnaisuutemme ja rajoitteemme, ja näin löytää kestäviä luontokäytäntöjä elämäämme varten.

Osahanke 2:

Saamelaisen luontosuhteen globaalit horisontit:

Stina Aletta Aikio

Esittelyteksti tulossa.

Osahanke 3:

Saamelaisen luontosuhteen visuaaliset horisontit:

Marja Helander

Osahankkeessa etsitään video- ja valokuvataiteen keinoin uudenlaista lähestymistapaa hahmottaa saamelaisen luontosuhteen monipaikkaiset aineelliset sidonnaisuudet ja käytännöt. Avaamalla saamelaisen luontosuhteen perspektiivit kahden kulttuurin välimaastosta käsin, osahanke pyrkii visualisoimaan saamelaisuuden perinteen ja nyky-yhteiskunnan välisen problematiikan. Tulokset julkaistaan video- ja valokuvataiteellisina teoksina, myös installaatiomaisina esillepanoina.

Osahanke 4:

Saamelaisen luontosuhteen äänimaisemat:

Ailu Valle

Osahankkeessa tutkitaan saamelaisen luontosuhteen rihmastoja ja kytkentöjä rap-musiikin keinoin. Tavoitteena on luoda äänimaisema, jossa sekä lyriikat että äänet muodostavat hahmon saamelaisen luontosuhteen eri ulottuvuuksille tuoden esille nykytilan kaikkine perinteisine elinkeinoineen ja elintapoineen ja samalla globaalin maailman osana nykyteknologiaan erottamattomasti sidottuna. Metodina on pohjoissaamenkielen perinteestä kumpuavan riimittelyn fuusioiminen modernin rap-musiikin ilmaisuun.

Pyrkimyksenä on luoda äänimaisema edellä tarinoita, jossa rikotaan rap-musiikin kaavoja, eli äänimaisema itse määrittää tahtilajit ja rytmin, luonnon omaa rytmiä tai rytmittömyyttä mukaillen. Instrumentteina hyödynnetään pitkälti luonnossa äänitettyjä saamelaisen luonnon ja saamelaisen nykyihmisen käyttämän teknologian ääniä, joita on kerännyt Niilo Rasmus Utsjoelta. Muuten liikutaan ambientmaisessa äänimaailmassa, johon rap-ilmaisu hyppää mukaan sopivissa kohdin, välillä runoina ja spoken word -tyyppisenä väljänä tarinointina, välillä tahdit täyttävinä rap-säkeistöinä ja kertosäkeinä.

Tuotannosta vastaavat pääosin Ailu Valle (rap ja päävastuu musiikillisesta tuotannosta), oululaisen Tumma Recordsin Tuomas Mäkelä (ambient- ja rap-taustojen tuotanto, miksaus ja masterointi), kanadansaamelainen viulisti Raquel Rawn (live-instrumentit ja tuotanto) ja utsjokelainen musiikkituottaja Niilo Rasmus (luontosamplepankki ja niiden instrumentointi ja tuotanto).

Viidon sieiddit Blogi

Ohjaaja Marja Helanderin elokuva Eatnanvuloš lottit (Maan sisällä linnut) saa Suomen elokuvasäätiön jakaman Risto Jarva -palkinnon. 10 000 euron palkinto jaettiin Tampereen elokuvajuhlilla. Helanderin elokuva kertoo saamelaisista tanssinopiskelijoista Birit ja Katja Haarlasta. Palkintoraadin mukaan Eatnanvuloš lottit ”on samanaikaisesti hätkähdyttävän kaunis, pirullisen hauska sekä poliittisesti kantaaottava. Runollinen......

”Nunnuka-lai-laa, Leila löi Lailaa, saamelainen aina bailaa vai olikse sittekään niinkö luulit aijaa” – Ailu Valle räppäsi Linnan jatkoilla ja nosti itsenäisyyspäiväräppien riman arvoiselleen tasolle, kirjoitti Rumba artikkelissaan liittyen Ailu Vallen esiintymiseen Linnan jatkoilla. Saamelaisräppäri Ailu Valle feat. Semmareiden beatboksaajat. Pohjois-Saamen räpillä on ollut kysyntää......

Taiteilija Marja Helander julkaisee uuden lyhytelokuvansa lokakuussa. Elokuvaa tähdittävät saamelaiset balleriinakaksoset Birit ja Katja Haarla.     Helanderin lyhytelokuvaa tähdittävät Birit ja Katja Haarla, jotka tanssivat balettia Saamenmaan luonnossa. Saamelainen elokuvantekijä ja kuvataiteilija Marja Helander valmistelee parhaillaan uutta lyhytelokuvaansa. Kyse on taiteellisesta elokuvasta, joka ottaa......

Yhteistyössä